47
! אנחנו הפתרון לתהליך שלך
יצוא וסוכנויות בע"מ
שנות אמינות
 
   
משאבות צנטריפוגליות - הנעה מגנטית
משאבות גלגלי שיניים הנעה מגנטית
משאבות גלגלי שיניים זעירות הנעה מגנטית
משאבות להבים (VANE)
משאבות מאיץ גומי
משאבות גלגלי שיניים ציריות
משאבות מינון
משאבות פריסטלטיות תעשיתיות
משאבות פריסטלטיות מעבדתיות
משאבות רוטוריות מסוג LOBE
משאבות אוויר/ואקום זעירות
משאבות דיאפרגמה חשמליות לנוזלים
משאבות ימיות מסוג Bilge
משאבות דיאפרגמה פנאומטיות
מערבלים תעשייתיים
משאבות אנכיות חצי טבולות
משאבות חבית
מערבלים לחביות ומיכלים סגורים
משאבות ויברציוניות
 
  (VANE) משאבות להבים משאבות גלגלי שיניים הנעה מגנטית משאבות גלגלי שיניים משאבות צנטריפוגליות בעלות הנעה מגנטית  
משאבות פריסטלטיות מעבדתיות משאבות פריסטלטיות תעשיתיות משאבות מינון משאבות גלגלי שיניים ציריות
משאבות דיאפרגמה פנאומטיות משאבות דיאפרגמה חשמליות לנוזלים
Bilge ומשאבות ימיות מסוג משאבות אוויר/וואקום ודיאפרגמה חשמליות LOBE משאבות רוטוריות מסוג
מערבלים לחביות סגורות משאבות חבית כולל משאבות סניטאריות משאבות אנכיות חצי טבולות מערבלים תעשייתיים
טל' 7527866-03     פקס 7519411-03